Detta ingår vid en standardinstallation
 • Installation av värmepumpens inomhusdel (monteras mot yttervägg på våning 1)
 • Installation av värmepumpens utomhusdel på väggstativ 30-40 cm från marknivån
 • Upp till 5 meter rördragning
 • Håltagning i trävägg (upp till 30 cm tjocka väggar)
 • EL installation upp till 5 meter
 • Enkel användarinstruktion
 • Körning (leverans), gäller fasta Åland och Vårdö. Föglö +100 € inkl.moms. Vid montage på övriga skärgårdskommuner ges offert separat.
 
Rörpaketet innehåller:
 • Kylrör (5 meter)
 • Signalkabel (5 meter)
 • Nätkabel (5 meter)
 • PVC-kanal (5 meter)
 • Väggkonsol
 • Vibrationsdämpare
Tillägg

Arbete och material som inte ingår i standardinstallationen faktureras direkt från montören i enlighet med gällande prislista, till exempel:

 • Tilläggsarbeten utöver standardinstallation
 • Nödvändigt installationsmaterial utöver det som ingår i standardinstallationen.
 • Specialkonsoler, plastkanaler och annan tilläggsutrustning.
 
Detta behöver du ta hänsyn till:
 • Utomhusdel samt inomhusdel måste monteras på platser där det är enkel åtkomst och goda arbetsmöjligheter för montören, utan till exempel att behöva krypa under en låg terrass eller använda stege/byggnadsställning.
 • Montering av utomhusdel kräver 30 cm höjd. Utomhusdelen måste monteras mellan 30 cm och 120 cm över marken.
 • Utomhusdelen skall vara skyddad mot snöras.
 • Värmepumpar kräver ett jordat eluttag. Enskilda värmepumpar kräver 10/13 ampere.
 • Avbeställning senast 48 timmar före avtalad tid för montering, annars tillkommer avgift.

 

Byggteknisk information för håltagning och fästpunkter måste ges till montören skriftligt om vi ska ta ansvar för följdskador. Det tas inte ansvar för konsekvenser av bristande byggteknisk kvalitet, till exempel dåligt limmad/fäst tapet, murputs som lossnar, dåligt fäste i mur/träverk och dylikt.

 

Installationen kommer att genomföras i enlighet med produktens bruksanvisning. Önskas produkten monterad på ett sätt som avviker från montörens eller tillverkarens rekommendationer kan garantin komma att upphöra.

 

Om det ska installeras rör som är längre än det som ingår i standardinstallationen tillkommer extra kostnad enligt gällande prislista.

 

ACS Infinity Ab friskriver sig allt ansvar för eventuella följdskador till följd av montering av värmepumpen relaterat till byggmässiga svagheter och/eller bristande information, som dålig murputs, spröd tegelsten, konflikt med rördragning och/eller elektriska installationer i eller på vägg, osv.