Energioptimering

Då vi besitter en gedigen kompetens inom energiteknik, automation och IT är vi det utmärkta valet att hjälpa dig inom energioptimering och uppföljning.

 

Vi inte bara installerar solenergi och värmepumpar utan även gör programmering i både PLC miljö och IT miljö. Det gör oss väldigt flexibla för att leverera system för energiuppföljning och optimering.

 

Vi planerar och bygger ett system för just ditt behov. System som erbjuder bl.a. kontrollering, justeringoch styrsystemen som distribuerar och reglerar energi i olika former.

 

Genom smarta styr- och reglerlösningar möjliggör vi energioptimering av högsta grad.

 

Mätning
  • Övervakning av energikonsumtion för varje grupp/ förbrukare
  • Statistik i valbara perioder eller jämförelserapporter

 

Optimering
  • Skräddarsydda styr- och reglerfunktioner

 

Kalkyl
  • Vi gör en lönsamhetskalkyl för investering i förnybar energi baserad på mätningar och statistik från energiförbrukningen