Automation

Inom automation erbjuder vi innovativa och flexibla lösningar för att göra din vardag lättare, både på jobbet och i hemmet. Vi erbjuder tjänster inom fastighetsautomation (t.ex. styrning av värme, belysning och ventilation) samt industriautomation (t.ex. robotisering, styrskåp och andra automationsarbeten).

ÖVERVAKNING

Vi gör smarta webbgränssnitt för övervakning av allt från hela fabriker till små egnahemshus. Övervakning kan ske på olika sätt och naturligtvis bygger vi det efter kundens önskemål. ​ Vi rekommenderar starkt övervakning via ett webbgränssnitt, där vi ritar upp bilder på det som skall övervakas och styras. Dessa bilder integreras i programmet för anläggningens styr- och reglersystem. Vi lägger in manövrar o.s.v. och slutligen fungerar detta som en manöverpanel, som kan hanteras via trådlös förbindelse och kan användas oberoende av var i världen operatören befinner sig.

NYCKELN I HANDEN PROJEKT

Vi utför projekt enligt kundens önskemål och behov. I projekt inom våra egna kärnområden gör vi allt från början till slut, där det börjar med planering och slutar med nödvändig utbildning för kunden. Vi utför även projekt hela vägen, där vi anlitar underentreprenörer för jobb som ligger utanför vår kärnverksamhet. ​

INDUSTRI

​Vi renoverar, bygger om och automatiserar bland annat produktionslinjer och produktionsceller. Oftast är dessa produktionsceller utrustade med robotteknik. Detta sker oftast genom skräddarsydda projekt enligt kundens behov. Här jobbar vi främst med logiker från Siemens, Wago och Beijer. Vårt löfte är snygga och prydliga jobb, där vi dokumenterar allt, märker alla kablar och trådar samt kopplar alla in- och utgående kablar via plint i våra styrskåp.

​Vi utfört hela arbetet från början till slut. Det innebär planering, ritning, framställning av webbgränssnitt, skåpbyggnation, montering, inkoppling samt behövlig utbildning. Vi erbjuder även robotar, speciellt från ABB och Omron, samt installation och programmering av dessa.

FASTIGHET

Vi bygger fastighetsautomatik enligt kundens behov. Exempelvis styrning för fjärrvärmeväxlare, belysning, fläktar, bastu, dörrar, övervakning av kylar och frysar, brandlarm samt inbrottslarm. Att övervaka och styra fastigheten via en användarvänlig panel eller webbgränssnitt ger ägaren möjlighet att ha fullständig och flexibel kontroll över fastigheten. Här kan man spara både tid och pengar i form av energibesparing. 

Inom fastighetsautomatik jobbar vi främst med logiker från Wago och MWA.

Vi fullföljer allt från början till slut. Det innebär planering, ritning, framställning av webbgränssnitt, skåpbyggnation, montering, inkoppling och utbildning. Vi strävar efter snygga och prydliga jobb, varför vi dokumenterar allt, märker alla kablar och trådar samt kopplar alla in- och utgående kablar via plint i våra styrskåp.

SERVICE

Vi erbjuder fortlöpande service och underhåll på våra anläggningar.

Programvaruuppdateringar blir ofta aktuellt när användaren upptäcker nya möjligheter och behov. Detta försöker vi ta i beaktande redan under planeringsskedet, för att sedan vara väl förberedda och därmed kunna erbjuda kunden snabba och enkla lösningar.

Vi erbjuder även felsökning och reparationer av befintliga anläggningar.

Scroll to Top