ACS har levererat laddningsutrustning för elbilsladdning till Destination Gotlands nya färja M/S Visborg!

Den 27 mars slutförde ACS leveransen av tio stycken laddningsstationer för elbilar till Destination Gotlands nya färja M/S Visborg. Förutom själva laddningsstationerna och kablar omfattade ordern också specialanpassade transformatorer. Utrustningen hade valts med största omsorg för att uppfylla de krav som gäller på ro-pax fartyg och både den levererade utrustningen och ACS installation har godkänts av klassificeringssällskapet DNV-GL. Laddningssystemet möjliggör även integrerad betalningslösning och är såvitt vi vet det första i sitt slag i världen för elbilar ombord på ett ro-pax fartyg.

Scroll to Top