Konsulttjänster

Energiteknikbranschen utvecklas snabbt. Det är därför nödvändigt att förstå åt vilka håll utvecklingen går för att de investeringar i tekniklösningar som görs idag ska fungera även på längre sikt. Många kunder har dessutom specifika behov och önskemål varför en skräddarsydd analys ofta behöver göras för att fastställa lämpliga produkter och tjänster.

Som komplement till vår försäljning erbjuder vi därför våra egna konsulttjänster som kan indelas i fyra huvudområden.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlagen beskriver förutsättningarna för att investera i t.ex. solenergi, elbilsladdning, automationssystem eller batterisystem. De anpassas naturligtvis efter kundens önskemål men består i regel av två delar:

  • En beskrivande del som normalt innehåller bland annat: nuläge och förväntad framtida teknisk utveckling, efterfrågan, utbud, lagar och rekommendationer etc.
  • En ekonomisk del som normalt innehåller till exempel investerings- och lönsamhetskalkyler. Då prognoserna är utvecklade i Excel ges kunden själv möjlighet att testa olika scenarier utifrån de kunskaper hon har förvärvat från den beskrivande delen.

Projekteringstjänster

Exempel på projekteringstjänster är teknisk planering och ritningar, rekommendationer avseende val av produkter och tjänster samt tillhörande offerter och prisförslag.

Vi erbjuder hela kedjan från idéstadium till färdig projektplan. I regel inleds en projektering med ett platsbesök då det oftast är det bästa sättet att få kunskap om kundens behov. Vid behov utnyttjar vi även vårt nätverk av experter, allt för att ge kunden en så bra produkt som möjligt.

Förutom fullständiga projekteringstjänster för installationer på land besitter vi även kompentens för installationer ombord på fartyg.

Konceptlösningar

De produkter och tjänster vi erbjuder är valda för att kunna komplettera varandra och genom konceptlösningar kombineras dessa till en skräddarsydd lösning för kunden.

Kombinationsmöjligheterna inom energiteknik är många men som exempel kan nämnas:

  • Mobila batterisystem som understödjer snabbladdningsstationer för eldrivna fordon, från vanliga personbilar till bussar, lastbilar och eldrivna färjor.
  • Solcellsanläggningar som tillsammans med batterisystem och innovativa automationslösningar ger ett optimalt energiutnyttjande.
  • Batterisystem som tillsammans med fjärrstyrd övervakning används för stabilisering av det lokala elnätet eller som ersättning för bränsledrivna reservgeneratorer.

Upphandlingsstöd

Att hålla sig ajour med den tekniska utvecklingen kräver kunskap och tar framförallt mycket tid i anspråk. Det är emellertid nödvändigt för att en upphandling ska bli lyckad, det vill säga att man får det man önskar till rätt pris.
Idag händer det till exempel ofta vid offentliga upphandlingar att de så kallade ”ska”-kraven inte motsvarar det utbud av produkter och tjänster som finns tillgängliga på marknaden eller att det kräver produkter med oproportionerligt höga kostnader.

Naturligtvis kan man ändra ”ska”-krav under anbudsprocessen men detta ger både ett oprofessionellt intryck och kan få potentiella budgivare att hoppa av processen vilket leder till färre budgivare och därför ofta en högre kostnad för kunden i slutändan.

Genom att anlita oss får man tillgång till vår goda produktkännedom från ett såväl tekniskt som ekonomiskt perspektiv. Detta innebär att kraven blir adekvat formulerade vilket ökar sannolikheten för en smidig och mindre resurskrävande anbudsprocess. I slutändan resulterar det i regel i både en lägre totalkostnad för upphandlaren och nöjdare anbudsgivare.

Rulla till toppen
Scroll to Top