Konsultointipalvelut

Energiatekniikkamarkkinat kehittyvät hyvin nopeasti. Tämän kehityksen ymmärtäminen on täysin välttämätön, jotta voi tehdä oikeat hankintapäätökset tuotteista ja palveluista, jotka eivät vain täytä tämän päivän vaatimukset, vain myös tulevaisuuden vaatimukset mahdollisimman kattavasti.

Tämän lisäksi, koska jokaisella asiakkaalla on ainutlaatuiset tarpeensa, räätälöity analyysi on usein tarvittu, jotta hankintapäätöksiä varten on tarjolla laadukasta tietoalustaa. Valikoimamme muiden tuotteiden ja palveluiden lisäksi, tarjoamme tästä syystä nyt myös omia sisäisiä konsultointipalvelujamme. Konsulttipalvelut ovat jaettuja alla olevien neljään eri kategoriaan.

Investointianalyysit

Nämä raportit auttavat ymmärtämään ehdot investoinnista aurinkoenergiaan ja energiavarastointijärjestelmiin, sähköajoneuvojen latausjärjestelmiin, automaatiojärjestelmiin jne. Raportit ovat räätälöityjä asiakkaalle ja koostuvat yleensä kahdesta eri osasta:

  • Kuvaileva osa. Tämä osa yleensä kartoittaa nykytilanteen ja ennustettu kehitys mitä tulee teknologiaan, kysyntään, tarjontaan, sääntelyyn sekä suosituksiin jne.
  • Kvantitatiivinen osa, joka yleensä koostuu taloudellisista raporteista kuten ennusteet kannattavuudesta, investointien tuotoista jne. Ennusteet ovat Excelissä tehtyjä, jotta asiakas pystyisi arvioimaan erilaisia skenaarioita kuvailevasta osasta saatujen tietojen perusteella.

Suunnittelupalvelut

Esimerkkejä suunnittelupalveluistamme ovat tekninen suunnittelu, piirustukset ja tuote- ja palvelusuositukset. Tarjoamme tukea aina ideointivaiheesta valmiiseen projektisuunnitelmaan – ja, jos tarpeen – käytämme laaja verkostomme asiantuntijoita, jotta asiakas saisi parasta mahdollista palvelua. Maassa suoritettavien projektien suunnittelupalvelujen lisäksi, suoritamme myös suunnittelutyöt projekteille esim. matkustajanlaivoihin.

Konseptiratkaisut

Mahdollisuus yhdistää eri tuotteita ja palveluja energiatekniikan alueella antaa meille mahdollisuuden räätälöidä asiakkaillemme valmiita konseptiratkaisuja. Siksi pidämme myös tämän mielessä, kun neuvomme asiakasta eri tuotteiden ja palvelujen hankinnasta. Mahdollisuuksia yhdistellä ovat melkein rajattomat, mutta alla olemme koonneet muutama esimerkki:

  • Siirrettävät akkujärjestelmät liitettyjä latausasemiin, kuten sähköautojen, -bussien, -kuorma-autojen ja jopa lossien tai lauttojen pikalataukseen.
  • Aurinkosähkön käyttö yhdistettynä akkujärjestelmään, yhdistettynä älykkäällä automaatiojärjestelmällä energiakäytön optimoimiseen.
  • Yhdistelmä akkujärjestelmistä ja etävalvonnasta paikallisen sähköverkon tasapainottamiseen tai fossiilisten polttoaineiden käyttävien varageneraattorien korvaamiseen.

Tarjouspyyntöjen ja Julkisten Hankintojen Tuki

Jotta pysyisi ajan tasalla teknologian kehityksen kanssa vaatii tietämystä ja voi olla hyvinkin ajanvievää. Jos hankinnassa haluaa onnistua, tavoite täytyy olla saada oikea tuote tai palvelu oikeaan hintaan.

Väärin muotoiltu tai laadittu kuvaus hankittavasta kohteesta ei välttämättä ota kantaa siihen, jos haluttu palvelu tai tuote edes ole saatavilla. Tai sitten että hankintaan kuluu kohtuuttomasti rahaa tavoitellun määrään verrattuna. Jatkuvat muutokset tarjouspyyntöihin voivat aiheuttaa lisää hallinnollisia kuluja, sekä indikoi ammattimaisuuden puuttumisesta ajankohtaisella alueella, mikä vuorossaan voi aiheuttaa vähemmän tarjouksia ja siten korkeamman hankintahinnan.

Hyödyntämällä konsulttipalvelujamme, saat käytettäväksesi laajaa tietokantaamme tuotteista ja palveluista sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Tämä mahdollistaa realististen ja ajankohtaisten vaatimusten asettamista, mikä vuorossaan edesauttaa onnistunut hankintaprosessi.

Scroll to Top
Vieritä ylös