Månad: april 2019

ACS har levererat laddningsutrustning för elbilsladdning till Destination Gotlands nya färja M/S Visborg!

Den 27 mars slutförde ACS leveransen av tio stycken laddningsstationer för elbilar till Destination Gotlands nya färja M/S Visborg. Förutom själva laddningsstationerna och kablar omfattade ordern också specialanpassade transformatorer. Utrustningen hade valts med största omsorg för att uppfylla de krav som gäller på ro-pax fartyg och både den levererade utrustningen och ACS installation har godkänts av klassificeringssällskapet DNV-GL. Laddningssystemet möjliggör även integrerad betalningslösning och är såvitt vi vet det första i sitt slag i världen för elbilar ombord på ett ro-pax fartyg.

Vinnare i frågesportstävlingen på Ålandsmässan dragen!

  Först ett STORT TACK till alla som deltog i frågesporten och som besökte oss på mässan!

  Tretton personer deltog i vår frågesport och av dessa svarade sex personer rätt på samtliga frågor inklusive utslagsfrågan.
  Lottningen bland de som svarat rätt utföll så att vinnare av presentkortet på 350€ blev:

  RALF MANELIUS

  STORT GRATTIS!

  Nedan följer de rätta svaren i tävlingen.

  1. En likadan solpanel är installerad både på Åland och i norra Tyskland. Vilken genererar mest
  elenergi under ett år?

   X. Båda panelerna genererar ungefär samma mängd elenergi.

  2. En luftvärme utvinner mer energi än den förbrukar. Hur mycket mer?

   2. Ungefär 4 gånger mer.

  3. Elbilar är på frammarsch. Av nybilsförsäljningen i Norge är andelen elbilar?

   2. Cirka 50 % .

  4. VILKA av följande produkter erbjuder ACS?

   1. Solcellsanläggningar
   X. Luftvärmepumpar
   2. Laddningsutrustning för elbilar

  5. Var har ACS sitt huvudkontor?

   1. Mariehamn

  Utslagsfråga:
  Hur mycket kan man som privatperson få i stöd av Landskapsregeringen (i procent av investeringskostnaden)
  om man investerar i en solcellsanläggning?

   40%
Scroll to Top